SIK SORULAN SORULAR

SINIFI

YAŞ ŞARTI

DENEYİM ŞARTI

GEÇERLİLİK SÜRESİ

YETKİLİ OLDUĞU SINIFLAR

M

16

10

M

A1

16

10

M

A2

18

10

M-A1

A

20

EN AZ İKİ YIL A2 *

10

M-A1-A2

B1

16

10

M

B

18

10

M-B1-F

C1

18

EN AZ B

5

M-B-B1-F

C

21

EN AZ B

5

M-B-B1-C1-F

D1

21

EN AZ B

5

M-B-B1-F

D

24

EN AZ B

5

M-B-B1-D1-F

BE

18

B

10

M-B-B1-F

C1E

18

C1

5

M-B-BE-B1-C1-F

CE

21

C

5

M-B-BE-B1-C-C1-C1E-F **

D1E

21

D

5

M-B-BE-B1-D1-F

DE

24

D

5

M-B-BE-B1-D-D1-D1E-F***

F

18

10

M

G

18

10

M

* A SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAK 24 YAŞINI DOLDURMUŞ ADAYLARDA DENEYİM
ŞARTI ARANMAZ.

**CE SINIFI İLE BİRLİKTE D SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE DE SAHİP İSE AYRICA DE-D1-D1E

***DE SINIFI İLE BİRLİKTE C SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE DE SAHİP İSE AYRICA CE-C1-C1E

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARINA GÖRE SÜRME YETKİSİ VERİLEN MOTORLU ARAÇLAR VE ÖZELLİKLERİ

"M" sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.
"A1" sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
"A2" sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
"A" sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
"B1" sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.
"B" sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.
"BE" sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.
"C1" sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.
"C1E" sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.
"C" sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.
"CE" sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
"D1" sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.
"D1E" sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
"D" sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.
"DE" sınıfı sürücü belgesi D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
"F" sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.
"G" sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

SÜRÜCÜ BELGELERİ VE KULANMAYA YETKİLİ OLDUĞU ALT SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
 • M sınıfı sürücü belgesi ile M,
 • B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 • F sınıfı sürücü belgesi ile M,
 • G sınıfı sürücü belgesi ile M,
 • A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 • A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,
 • A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,
 • B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
 • BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 • C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
 • CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
 • C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 • C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
 • D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
 • DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
 • D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 • D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.
ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNE KARŞILIKLARI
 • A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,
 • A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,
 • B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi,
 • olarak değiştirilirler.
SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
 • M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl,
 • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.

Kaynak: http://www.asbis.gov.tr/surucu-belgesi-islemleri.asp

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01/01/2016 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan Ek 3’üncü maddesinde;

İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;
 1. 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (kırmızı ışık) üç kez ihlal edilmesi
 2. 48 inci (Uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı) veya 118 inci (Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet vermek) maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
 3. 51 inci maddesinin (hız sınırları üzerinde araç kullanmak) üç kez ihlal edilmesi,
 4. 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
 5. 74 üncü maddesinin (Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.) üç kez ihlal edilmesi,
 6. Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin (emniyet kemeri, kask vb. kullanılması zorunludur.) üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.


Kaynak: http://www.asbis.gov.tr/surucu-belgesi-islemleri.asp

İlk Defa Sürücü Belgesi Verilmesi İşlemleri
 1. Sürücü Belgesi Dosyası (Şoförler odasından)
 2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 3. Sürücü Sağlık Raporu (Resmi yada özel sağlık kuruluşlarından)
 4. Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 6. Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

NOT: Sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaat edilebilir.

Fark İşlemleri (Sınıf ekleme)

Sürücü belgesi dosyası hariç, ilk defa sürücü belgesi verilmesi işlemlerinde istenilen belgeler fark işlemlerinde de istenir.

Yeni Tip Sürücü Belgesinin Zayi ve Yıpranma Nedeniyle Yenileme İşlemleri
 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 3. Sürücü Sağlık Raporu
 4. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 5. Zayi değilse mevcut sürücü belgesi
 6. Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

NOT: Dış temsilciliklerimizde sürücü belgesi yenileme müracaatları alınmamakta olup, müracaatların mutlaka trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.

Tebdil İşlemleri (Yabancı sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi)
 1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
 2. Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
 3. Sürücü belgesi dosyası
 4. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 5. Sürücü sağlık raporu
 6. Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 7. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 8. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

NOT: Karayolu Trafiği Konvansiyonuna taraf olmayan ve sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin ikili anlaşmamız bulunmayan ülkelerden alınan yabancı sürücü belgeleri ülkemiz sürücü belgesi ile tebdil edilemez.

Yabancı Sürücü Belgelerinin Türkiye’de Geçerliliği
 1. Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
  1. Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir.
  2. Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında
  3. Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
 2. Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
  1. Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.
  2. Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
Eski Tip Sürücü Belgesinin Değiştirilmesi
 1. Eski sürücü belgesi
 2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 3. Sürücü sağlık raporu
 4. 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz
 5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
 6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

NOT: Trafik tescil kuruluşlarında harç, değerli kağıt ve hizmet bedeli ücretleri elden tahsil edilmeyecektir. Ücretlerin Maliye Bakanlığının veznelerine veya anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir.

Kaynak: http://www.asbis.gov.tr/surucu-belgesi-islemleri.asp

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir.

Temel bilişsel beceriler "dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme" ve psikomotor beceriler ise "el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini" olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Avrupa 'da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya(emtia) taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlanmak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir.

Psikoteknik Belgesinin Özellikleri Nedir?

Yasaya girmesiyle beraber, yurt dışında psikoteknik değerlendirme için geliştirilmiş olan cihazlar kullanılmaya başlandı. Fakat, uygulanan testlerde evrene uygun bir örneklemden çıkarılmış kıstasların (normların) kullanılması büyük önem taşımaktadır. Oysa bu cihazlarda uygulanan testlerin norm değerleri, geliştirildikleri ülkenin sürücülerinden elde edilen verilerle belirlenmiş değerler olduğundan Türk Sürücülerinin bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçmede yeterli değildi. Bu noktada ülkemiz kültürüne özgün norm değerlerine sahip, bilişsel ve psikomotor beceri düzeylerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlı yeni test sisteminin geliştirilmesi araştırmalarına başlandı.

2002 yılında TUBİTAK – ODTÜ – BİLTEN 'in proje desteği ile Prof Dr. Nebi Sümer (ODTÜ), Doç.Dr. H.Belgin Ayvaşık (ODTÜ) ve Doç Dr. Nurhan Er (AÜ) tarafından Trafikent Psikoteknik Değerlendirme Sistemi (Trafikent PDS) geliştirildi. Böylece Türk kültürü ve sürücülerine uygun test ve norm değerlerine sahip olan ilk psikoteknik değerlendirme sistemi meydana gelir

Kaynak: http://kumer.gazi.edu.tr
Not: Güncel bilgilere ve dilekçe örneklerine ulaşmak için üstteki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Src belgesi sürücünün sessiz harflerinden oluşmaktadır. Asıl adı Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

Mesleki yeterlilik Belgeleri Kendi arasında 5' e ayrılır;

 • SRC1 Belgesi: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
 • SRC2 Belgesi: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
 • SRC3 Belgesi: Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı
 • SRC4 Belgesi: Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı
 • SRC5 Belgesi: Tehlikeli Mal Taşımacılığı

Src belgeleri 4925 Sayılı Taşıma Yönetmeliğine göre ticari araç kullanan şoförlerin alması gereken bir belge türüdür. Yasa gereği ticari araç kullanan sürücülerin src belgesinin olmamamsı durumunda hem aracı sevk ve idare eden şoföre ve araç sahibine cezai işlem uygulanır. Para cezaları her yılın başında enflasyon oranında bakanlık tarafından arıtılır. Ayrıca, yetki belgesi sahibine de uyarma (ihtar) cezası verilir.

Src Belgesi eğitimi alacak kursiyerler aşağıdaki derslerden sorumludurlar;

 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Trafik Kuralları, Cezalar
 • Çalışma ve Dinlenme Süreleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Gümrük, Tır ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Güzergah ve Geçiş Belgeleri
 • Düzenli Yolcu Taşımacılığı
 • Turizm Taşımacılığı
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
 • Güvenli Sürüş Teknikleri
 • Trafik Kazalarının Önlenmesi
 • Harita Okuma Bilgisi
 • İletişim Teknolojileri
 • Davranış Psikolojisi
 • İlkyardım

SRC BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

SRC Belgesi almak için gerekli olan evraklar aşağıda belirtilmiş olup,bazı SRC Türleri için Sosyal Güvenlik Kuruluşundan ( SSK veya Bağ-Kur ) hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

 1. Hangi tür SRC Belgesi alınmak istediğini ve Ekli evrakları Gösteren Dilekçe
 2. SRC belgesi için dilekçe
 3. Yatırılan Ücretlerin Banka Dekontları
 4. 3 Adet Fotoğraf
 5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 6. Ehliyetin Fotokopisi ( Yada Trafik Şubesinden alınacak ehliyet GBT'si)
 7. SSK yada Bağ-Kur'dan alınacak Hizmet Dökümünü gösteren belge